Tappy.ro

URSUS COOLER

REGULAMENTUL CAMPANIEI DE SAMPLING ALTERNATIV URSUS COOLER

Perioada campaniei 21 iulie– 4 august 2021

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 • Campania este organizată de către societatea URSUS BREWERIES S.A,cu sediul social in. Soseaua Pipera nr.43, Corp A, etaj 2, sector 2, cod postal 020112, avand functia de organizator, prin intermediul C. CYBER EVENT S.R.L., societate comercială înfiinţată conform legilor din România, cu sediul social în Bucuresti,Sector 2, Str.Dragos Voda, Nr.44,Ap.1., înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/5767/2016, cod fiscal RO 35982722, cont bancar RO56INGB0000999908935931 deschis la ING Bank, reprezentată prin VALENTIN VACARUS (Partenerul) care deține și operează promoterul digital Tappy.
 • Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament apartine fiecarui participant in parte care accesează în acest sens aparatul amplasat în magazinele partenere și își asumă condițiile de participare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acestuia, dar nu inainte de a anunta publicul.

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII ACESTEIA

Campania de sampling are avea loc in perioada 21 iulie– 4 august 2021, pe durata de funcționare și în cadrul Centrelor Comerciale în care este amplasat Tappy  (Colosseum Mall, Veranda Mall si Vulcan Value Centre, in proximitatea Hipermarketului Carrefour). Campania de sampling se derulează numai în limita stocului de produse de sampling disponibile în automatul promoțional Tappy.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. La Campanie pot participa persoane fizice care vizitează Centrul Comercial, accesează promoterul digital Tappy și urmează instrucțiunile afișate pe ecranul acestuia în cadrul Campaniei de sampling.

3.2. Participanților nu li se impune achiziția unor produse sau servicii ale organizatorului sau partenerului și nici suportarea unor costuri sau cheltuieli suplimentare pentru înscrierea sau participarea la Campanie, anterior sau ulterior acestei participări.

3.3. O persoană poate accesa promoterul digital o singură dată pe durata Campaniei, înscrierea fiind efectuată prin selectarea anului de nastere si introducerea numărului de telefon al persoanei sau prin introducerea codului numeric transmis anterior prin website-ul campaniei https://bit.ly/3xYKgC4. În urma introducerii numărului de telefon, participantul va primi un mesaj SMS conținând un cod ce va trebui tastat la promoterul Tappy, în locația indicată de ecranul acestuia. In urma introducerii codului primit pe website-ul campaniei, participantul va primi la alegere inca o doza de Ursus Cooler, in limita stocului discponibil. Pentru un număr de telefon valid se poate aloca un singur cod de participare prin SMS si o singura participare cu un cod promotional primit in urma competarii chestionarului pe website-ul campaniei. Numărul de telefon este folosit exclusiv pentru validarea unei singure participări în campanie pe baza de cod primit prin SMS si o singura participare pe baza codului primit prin website-ul campaniei și va fi șters în maxim 30 de zile de la data finalizării acestei.

 

Pasii participarii sunt urmatorii:

 1. Introdu anul nasterii
 2. Vrei sa incerci gratuit una din aromele Ursus Cooler? Racoreste-ti pofta cu Ursus Cooler Cherry, Grepfrut sau Mango & Lime!

 

Buton: Apasa aici

 

 1. Accepta termenii si conditiile

 

Buton: Sunt de acord cu termenii si conditiile de participare la campanie

 

Informare: Link termeni si conditii

 

 1. Selecteaza modul de participare la campanie

 

Buton A: Ma inscriu pe baza numarului de telefon

Buton B: Am primit deja un cod unic de pe site-ul Ursus Cooler, pe care il voi folosi.

 

 

 

Daca consumatorul alege A:

 

 1. Introdu numarul de telefon la care sa iti trimitem un SMS cu un cod de verificare
 2. Introdu codul de verificare primit prin SMS
 3. Selecteaza ce aroma vrei sa incerci (in limita stocului disponibil):

Buton: Ursus Cooler Cherry 0,33

Buton: Ursus Cooler Grepfrut 0,33

Buton: Ursus Cooler Mango & Lime 0,33

 

*Disclaimer: Daca aroma selectata nu este disponibila, te vom ruga sa selectezi o alta aroma din stoc.

 

 1. Inainte sa pleci, am vrea sa-ti spunem ca mai avem suprize pentru tine. Esti de acord sa-ti transmitem un SMS cu informatii despre cum mai poti primi pe loc inca o doza de Ursus Cooler GRATUIT?

Buton: Sunt de acord

Buton: Nu sunt de acord

 

 

Daca consumatorul alege B:

 

 1. Introdu codul unic primit pe site-ul Ursus Cooler, in urma completarii formularului. Este posibil sa folosesti un singur cod / numarul de telefon.
 2. Introdu numarul de telefon la care sa iti trimitem un SMS cu un cod de verificare.

*Acest pas este necesar pentru a verifica unicitatea participarii.

 

 1. Introdu codul de verificare primit prin SMS
 2. Selecteaza ce aroma vrei sa primesti (in limita stocului disponibil):

Buton: Ursus Cooler Cherry 0,33

Buton: Ursus Cooler Grepfrut 0,33

Buton: Ursus Cooler Mango & Lime 0,33

 

*Disclaimer: Daca aroma selectata nu este disponibila, te vom ruga sa selectezi o alta aroma din stoc.

 

 

 

3.4. În urma introducerii și validării codului de participare în aparat, promoterul digital Tappy va elibera participantului unul din produsele promoționale din gama participantă la campania de sampling, la alegerea participantului dintre următoarele produse:

Doza de sampling Ursus Cooler Cherry 0.33ml

Doza de sampling Ursus Cooler Grepfrut 0.33ml

Doza de sampling Ursus Cooler Mango&Lime 0.33ml

3.5. Doar participantii care urmează toți pașii descriși la art. 3.1. – 3.4. vor fi luati in considerare pentru acordarea produselor participante în sampling, în limita stocului disponibil.

3.6. Prin accesarea promoterului digital, participantii la campanie admit ca au luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE OFERITE IN CAMPANIE

4.1. In cadrul Campaniei se vor acorda cu titlu gratuit participanților următoarele produse, la alegere, in limita stocului disponibil de 12 000 doze:

Doza de sampling Ursus Cooler Cherry 0.33ml – 4000 doze (în valoare de 0.743337 lei TVA inclus/buc)

 

– 4000 doze (în valoare de 0.800275 lei TVA inclus/buc).

 

Valoarea totala a premiilor este de 8000 lei.

 

4.2. Produsele se ridică din aparat de către fiecare participant și acesta nu are posibilitatea de a pretinde schimbarea acestuia cu alte bunuri si/sau servicii sau sa solicite contravaloarea in bani a produsului promoțional.

 

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

5.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil la următoarea adresă www.tappy.ro/UrsusCooler. Acesta se poate obține și de la partenerul organizatorului, la una din adresele din preambul.

5.2. Participarea la Campanie implica obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

5.3. Eventualele contestații sau reclamații vor fi luate in considerare pe perioada Campaniei și un termen de maxim 7 (șapte) zile de la data încheierii acesteia.

 

SECTIUNEA 6. INCETAREA CAMPANIEI

6.1. Prezenta Campanie poate înceta in cazul epuizării stocului de produse alocate acțiunii promoționale tip sampling, prin ajungere la termen sau în cazul apariției unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit conform legislatiei in vigoare.

6.2. Daca o situatie de forta majora/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, Partenerului sau a Agentiei din motive independente de voinţa lor, împiedică sau întârzie total sau parţial și continuarea Campaniei, Organizatorul sau Partenerul vor fi exonerați de răspundere.

 

Organizator

URSUS BREWERIES S.A

Prin S.C. CYBER EVENT S.R.L

 

 

 

Anexa 1 la Regulamentul Campaniei “

SAMPLING ALTERNATIV URSUS COOLER”

 

 

1.1 Prezenta sectiune expune modul in care Ursus Breweries prin intermediul persoanei împuternicite Cyber Event S.R.L. prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania”

SAMPLING ALTERNATIV URSUS COOLER”.

1.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale pentru participantii in campanie: [număr de telefon și anul nasterii]. Scopurile colectarii si prelucrarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie și verificarea unicității participării,  preluarea produselor, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la optiunile consumatorilor. Aceste date sunt prelucrate in vederea derulării campaniei promoiționale de tip sampling.

(d) Pentru participanti se prelucreaza

1.3 Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea participarii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.

Datele se păastreaza pentru o perioada de 30 de zile de la încheierea Campaniei, dupa care sunt sterse.

1.3. Temeiul prelucrarii

Operatorul prelucreaza datele participantilor, respectiv ale castigatorilor in temeiul executarii contractului reprezentat de regulamentul campaniei, pe durata desfasurarii campaniei promotionale.

1.4 Destinatarii datelor prelucrate

 

 

1.4.1 Societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei „

SAMPLING ALTERNATIV URSUS COOLER” , descrise individual la Sectiunea

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI articolele 1.1 sunt, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Imputernicitii Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului URSUS BREWERIES S.A

 

1.4.2 In afara acestora, Ursus Breweries mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre Ursus. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Furnizorii de servicii Ursus sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor primite de la Ursus.

1.4.3 Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre societati din acelasi grup in masura in care acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea produselor si serviciilor, fara ca acest lucru sa determine un transfer in afara Zonei Economice Europene (ZEE). In acest scop societatile din grupul Asahi Beer (din care Ursus Breweries SA face parte) au incheiat un acord intragrup de prelucrare de date.

1.4.4 In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este explicat mai sus.

1.4.5 Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.

1.4.6 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

 

1.5 Participantii la campania promotionala “SAMPLING ALTERNATIV URSUS COOLER” au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare.

(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre dvs., inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care nu le-am obtinut direct, categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale pe care le detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE;

(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos;

(d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:

 • contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale,
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
 • aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.

(e) Dreptul la portabilitate: Aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat) unei alte organizatii. Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:

 • Va prelucram datele personale cu mijloace automate;
 • Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;
 • datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si
 • transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer). Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.

(f) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare;
 • pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
 • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 • pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale.

(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona. Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul s-a bazat pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul .

(h) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare a reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: Nume:Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602 Email:anspdcp@dataprotection.ro. Va rugam sa retineti:

 • Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15 zile. Incepand cu data de 25 mai 2018, aceasta perioada este de 30 de zile si poate fi prelungita din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.
 • Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.
 • Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la urmatoarele coordonate: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, Bucuresti, email: privacy@asahibeer.ro . Operatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.