Tappy.ro

Campanie de sampling Persil

REGULAMENTUL CAMPANIEI DE SAMPLING 

Perioada campaniei 9 – 23 iunie 2021

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

  1.  Campania este organizată de către societatea Henkel Romania S.R.L. (Organizatorul), cu sediul in Bucuresti, str. Ionita Vornicul, nr. 1-7, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/29.10.2015, cod fiscal RO35182126, Tel: 021.203.26.00, Fax: 021.203.26.55 prin intermediul Agenției de publicitate Godmother S.R.L. (Partenerul), cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Str. Dragos Voda, nr. 44, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/9233/1997, cod unic de înregistrare 9997589 (Partenerul) care deține și operează promoterul digital Tappy
  2.  Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament apartine fiecarui participant in parte care accesează în acest sens aparatul amplasat în magazinele partenere și își asumă condițiile de participare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acestuia, dar nu inainte de a anunta publicul. 

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII ACESTEIA

Campania de sampling are avea loc in perioada 9 – 23 iunie 2021, pe durata de funcționare și în cadrul Centrului Comercial Colosseum – Bucuresti în care este amplasat Tappy. Campania de sampling se derulează numai în limita stocului de produse de sampling disponibile în automatul promoțional Tappy.

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. La Campanie pot participa persoane fizice care vizitează Centrul Comercial, accesează promoterul digital Tappy și urmează instrucțiunile afișate pe ecranul acestuia în cadrul Campaniei de sampling. 

3.2. Participanților nu li se impune achiziția unor produse sau servicii ale organizatorului sau partenerului și nici suportarea unor costuri sau cheltuieli suplimentare pentru înscrierea sau participarea la Campanie, anterior sau ulterior acestei participări.

3.3. O persoană poate accesa promoterul digital o singură dată pe durata Campaniei, înscrierea fiind efectuată prin introducerea numărului de telefon. În urma introducerii numărului de telefon, participantul va primi un mesaj SMS conținând un cod ce va trebui tastat la promoterul Tappy, în locația indicată de ecranul acestuia. Pentru un număr de telefon valid se poate aloca un singur cod de participare. Numărul de telefon este folosit exclusiv pentru validarea unei singure participări în campanie și va fi șters în maximum 5  zile de la data finalizării acestei.

3.4. În urma introducerii și validării codului de participare în aparat, promoterul digital Tappy va elibera participantului un produs promoțional din gama participantă la campania de sampling.

3.5. Doar participantii care urmează toți pașii descriși la art. 3.1. – 3.4. vor fi luati in considerare pentru acordarea produselor participante în sampling.

 3.6. Prin accesarea promoterului digital, participantii la campanie admit ca au luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament. 

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE OFERITE IN CAMPANIE

4.1. In cadrul Campaniei se vor acorda cu titlu gratuit participanților următoarele produse: sacket cu 5 mostre de capsule Persil Discs.

4.2. Produsele se ridică din aparat de către fiecare participant și acesta nu are posibilitatea de a pretinde schimbarea acestuia cu alte bunuri si/sau servicii sau sa solicite contravaloarea in bani a produsului promoțional. 

 

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

5.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil la următoarea adresă www.tappy.ro/persil Acesta se poate obține și de la partenerul organizatorului, la una din adresele din preambul.

5.2. Participarea la Campanie implica obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

5.3. Eventualele contestații sau reclamații vor fi luate in considerare pe perioada Campaniei și un termen de maxim 7 (șapte) zile de la data încheierii acesteia.

 

SECŢIUNEA 6. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

6.1. Înscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt: numărul de telefon.

6.2. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) enumerate la art. 6.1. de mai sus este Organizatorul Concursului, HENKEL ROMANIA S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Ionita Vornicul nr. 1-7, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13292/2015, cod fiscal RO 35182126, telefon 021.203.26.00, fax 021.203.26.22. Operatorul colectează si prelucrează aceste date prin intermediul împuternicitului sau Godmother S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Str. Dragos Voda, nr. 44 care poate fi contactat la adresa hello@godmother.ro

6.3. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 6.1 de mai sus il reprezintă: validarea și verificarea unei înscrieri unice în Campanie. 

6.4.  Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale menționate la art.6.1. de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, iar temeiul legal il reprezinta art. 6 alin. (1), literele a), b) si c) din GDPR. 

6.5. De asemenea, in virtutea art. 13, alin. (2) din GDPR, participantii sunt informati ca:

  1. a) Datele colectate in virtutea prezentei Campanii sunt stocate de catre Operator pentru o perioada de maxim 7 zile de la finalizarea Campaniei;
  2. b) Beneficiați de dreptul de a solicita Operatorului: accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul de a solicita portabilitatea datelor, toate aceste drepturi fiind explicate, pe scurt, mai jos;
  3. c) Furnizarea de date cu carater personal efectuata in virtutea prezentei Campanii reprezinta o obligatie contractuala (contractul, in acest caz, fiind reprezentat de relatia dintre Organizator si participant ca urmare a inscrierii voluntare a acestuia in Campanie), participantul fiind obligat sa furnizeze datele personale intocmai pentru a putea participa la Campania de sampling. 
  4. d) Au dreptul sa depuna plangere in fata Autoritatii Nationale Pentru Supravegherea si Protectia Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.S.C.P.).

 

SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI

11.1. Prezenta Campanie poate înceta in cazul epuizării stocului de produse alocate acțiunii promoționale tip sampling, prin ajungere la termen sau în cazul apariției unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit conform legislatiei in vigoare. 

11.2. Daca o situatie de forta majora/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, Partenerului sau a Agentiei din motive independente de voinţa lor, împiedică sau întârzie total sau parţial și continuarea Campaniei, Organizatorul sau Partenerul vor fi exonerați de răspundere. 

 

Organizator

HENKEL ROMANIA S.R.L.

Prin S.C. Godmother SRL